आम्ही फक्त पूर्ण सुधारणा आमच्या वेबसाइटवर पासून आवृत्ती

अनुभव काही कठीण कृपया लक्षात ठेवा की आम्ही हटवा या प्रोफाइल इशारा न करता

आपण वापरू नॉन-संबंधित फोटो आपल्या प्रोफाइल चित्र म्हणून, अशा फुल, आकाश, वृक्ष इ.

(आम्ही निर्णय घेतला जाईल, तर आपल्या चित्र योग्य आहे किंवा नाही)

About